Hoe werkt het DISC Kompas?

Het DISC Kompas is een gedragsanalyse (perse geen persoonlijkheidsprofiel) op basis van je antwoorden op de gevalideerde vragenlijst van DISC Benelux. De vragen zijn bedoeld om te kunnen bepalen in hoeverre je gedrag in een bepaalde context meer extravert of introvert resp. meer taakgericht of mensgericht is.

Door een combinatie van de metingen ontstaan er 4 hoofdcombinaties, gedragsstijlen die wij aan boord windrichtingen noemen:

Meer achtergrondinformatie over het DISC-instrument vind je hier.

De uitgebreide rapportage toont onder meer je intensiteit per gedragsstijl, jouw dominante gedragsstijlen (je voorkeursgedrag) en geeft inzicht in je sterke kanten, je valkuilen en je uitdagingen (mogelijkheden voor groei en ontwikkeling). Het DISC Kompas geeft bovendien aan hoe je een gedragsstijl bij de ander kunt herkennen.

En tenslotte, misschien wel het belangrijkste, vind je er tips hoe je je eigen gedragsstijl relatief eenvoudig kunt afstemmen op andere gedragsstijlen en hoe je ervoor kunt zorgen dat anderen jou beter begrijpen.