Wie is Joke?

Joke Fröberg (hier staat ze naast de schipper van de Medusa F) zwaait de scepter in de kombuis en als trainer/procesbegeleider zorgt ze ook voor voedsel voor de geest van de opvarenden. Ze woont met haar twee zonen van 15 en 20 in een piepklein huisje aan de wal op het eiland Tholen. Ze heeft ruim 30 jaar HR-ervaring als manager, adviseur en trainer. Ze is schrijfster van ‘De Viking Verslagen’ (2018) en ‘Gesmolten Vleugels’ (onderweg). Zij vaart op haar verbeeldingskracht en volle kracht vooruit.